free site builder

Ve velké většině případů nemá výbor SVJ ucelený přehled o aktuálním stavu otopné soustavy. Rekonstrukce bytů, výměny radiátorů za jiné typy, jejich odstraňování a podobně. Čas plyne a termoregulační hlavice jsou často za hranicí své životnosti, jelikož do topení není vidět a "ono to topí", je tato problematika velmi často odsunována na druhou kolej. Vnitřní stav otopné soustavy je ze strany SVJ podvědomě přesouván na bedra dodavatele tepla, což je mylná představa.

Adresa

Lupáčova 805/10
Praha 3  Žižkov  130 00

Kontakt

sprava@voglia.cz                     
 +420 731 139 685
 +420 777 292 550

Konzultace

8:00 - 18:00 hodin
Petr Kučera
+420 777 292 550